Viceprimar

Viceprimarul Comunei Ususău: ASIMIONESEI TIBERIUS

Date nașterii: 13.06.1978

Locul nașterii: Arad

Domiciliul: Ususau

Starea civilă: Casatorit

Naționalitate: Romana

Studii: Profesionala

Partid:  Partidul National Liberal                                      

Declarație avere

Atribuții:

Viceprimarul este ales din rândul consilierilor locali cu votul secret al majorității consilierilor.
Durata mandatului viceprimarului este egală cu cea a mandatului consiliului local.
Atribuțiile viceprimarului sunt stabilite prin Legea 215/2001 a administrației publice locale, în baza art. 79, prin dispoziție emisa de primar.

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE VICEPRIMARULUI

 1. Controlează igiena și salubritatea localităților și ia masurilor care se impugnează pentru respectarea acestora;
 2. Exercițiu control asupra activităților parcuri, Camine Culturale și ia măsuri pentru buna funcționare a acestora,
 3. Răspunde de inventarierea și administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat al comunei;
 4. Organizează evidența lucrărilor de construcții din localitate și pune la dispoziția autorităților administrative publice centrale rezultate acestor evidențe;
 5. Ia măsuri pentru controlul depozitării deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei precum și pentru decolmatarea văilor locale și a poatețelor pentru asigurarea scurgerii apelor;
 6. dispune masuri ca cetatenii comunei sa poata beneficiar de servicii publice de interes local;
 7. ia masuri ca tot personalul sa respecte normele de sanatate si securitate in munca, normele de prevenire si stingerea incendiilor, precum si regulamentul intern al primariei.
 8. administreaza si controleaza modul cum sunt folosite suprafetele de pasune de pe raza comunei, precum si respectarea si efectuarea lucrarilor amenajamentului pastoral;
 9. coordoneaza intreaga activitate in ce priveste aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind ajutorul social (planificarea muncii si tinerea la zi a evidentelor privind prezenta persoanelor care au de executat munca in folosul comunitatii, cantitatea si calitatea lucrarilor efectuate);
 10. informeaza primarul cu privire la reclamatiile, sesizarile, doleantele si cererile facute de cetateni.
 11. raspunde de rezolvarea in termen legal a cererilor, reclamatiilor, sesizari lor si propunerilor cetatenilor, care sunt repartizate spre solutionare.
 12. efectueaza demersurile necesare achizitionarii materialelor necesare pentru o buna desfasurare a activitatii institutiei (materiale de curatenie, rechizite, consumabile).
 13. raspunde de evidenta/buna executate a lucrarilor de intretinere si de utilizare rationala a imobilelor, a instalatiilor aferente apartinand domeniului puboic sau privat al comunei;
 14. organizeaza si asigura efectuarea curateniei in birouri si celelalte incaperi si spatii aferente acestora.
 15. colaboreaza cu alte organe ale statului cu atributii privind asigurarea climatului de ordine si liniste publica, protectia mediului, siguranta persoanelor, integritatea corporal, viata, bunurile acestora ori ale domeniului public, curatenia si combaterea comertului stradal neautorizat.
 16. asigura informarea operativa a primarului despre evenimentele deosebite ce au avut loc pe raza comunei, precum si masurile ce le-a dispus pentru remedierea situatiei.
 17. raspunde si participa la punerea in posesie a persoanelor indreptatite la reconstituirea / constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.
 18. gestioneaza suprafetele de terenuri cu vegetatie forestiera de pe teritoriul comunei Ususau;
 19. Face parte din comisiile organizate la nivelul Primariei (inventar, receptie lucrari, sa);
 20. îndeplinește orice atribuții prezentate de lege ori încredințate