Serviciu Asistenta Sociala

COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI AUTORITATE TUTELARĂ din PRIMĂRIA COMUNEI USUSAU este structura specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, înfiinţată la nivel de compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.

Acte necesare pentru alocatie de sustinere

Acte necesare depunerii dosarului de ajutor social

Acte necesare solicitare ajutor incalzire

Cerere ajutor social si alocatie sustinere

 

1.Cerere Tip de Evaluare Complexa in vederea incadrarii in grad de handicap