ANUNT PRIVIND ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI CU FIRMA DE SALUBRIZARE LICENŢIAT PENTRU ARIA DE ACOPERIRE A COMUNEI USUSĂU

ANUNŢ

PRIMĂRIA COMUNEI USUSĂU VĂ INFORMEAZĂ CĂ DIN DATA DE 14.12.2018

OPERATORUL DE SALUBRITATE LICENŢIAT PENTRU ARIA DE ACOPERIRE A COMUNEI USUSĂU ESTE GRUP SALUBRIZARE URBANA S.A.

ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI CU FIRMA DE SALUBRIZARE ESTE OBLIGATORIE

Conform art. 30/5 din legea 101/2006 modificată
„ Constituie contravenţie şi se sancţionează cu ameneda de la 500 lei la 1000 lei refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestari servicii cu operatorul de salubrizare licenţiat în aria de delegare respectivă.”
Conform HCL nr. 54/30.07.2018 refuzul de contractare a serviciului de salubritate cu operatorul de pe raza de acoperire a Comunei Ususău, dupa aplicarea amenzii mai sus mentionate, atrage aplicarea unui tarif special la persoanele juridice de 695,45/lei tona şi la persoanele fizice de 7,32 /lei lunar .

VĂ MULŢUMIM
PENTRU ÎNŢELEGERE !

PRIMĂRIA COMUNEI USUSĂU