ANUNT PRIVIND ELIBERAREA “Autorizatiei de functionare”

Avand in vedere faptul ca in momentul de fata, din evidentele noastre rezulta faptul ca nu ati depus documentatia pentru elibererea “ Autorizatiei de functionare”, va informam ca in momentul de fata functionati in ilegalitate.

Drept urmare va asteptam pentru depunerea actelor necesare in vederea eliberarii autorizatiei si anume:

 • Cerere de eliberare a autorizatiei;
 • Dovada achitarii taxei pentru eliberarea autorizatiei;
 • Act de identificare a persoanei care depune documentatia si/sau imputernicire;
 • Actul constitutiv al societatii;
 • Certificatul de inregistrare pentru societate (emis de Registrul Comertului);
 • Certificat constatator pentru punctul de lucru (emis de Registrul Comertului), unde se vor vedea codurile CAEN de alimentatie publica, autorizate la acea locatie;
 • Certificat de inregistrare fiscala in termen de valabilitate (emis cu cel mult 30 de zile in urma) si care sa ateste ca nu exista datorii la bugetul local, precum si declaratie de impunere (ambele de la DITL- Directia de Impozite si Taxe Locale);
 • Acte de detinere si/sau proprietate a spatiului, precum si autorizatia de construire;
 • Autorizatiile sau actele care atesta inregistrarea solicitarii de a obtine autorizatiile de la DSP, DVS, Mediu, ISU etc.
 • Declaratia privind clasificarea unitatii de alimentatie publica;
 • Documentele care atesta colaborarea cu firma de salubritate.

 

Cu stima,

 

PRIMAR,                                                           PT. SECRETAR,

TOLE FLORIN                                                    SANFIRA COSTEL

 

 

RESPONSABIL URBANISM,

LEUCUTA-SAFTA GHE. IOAN